درباره ما

١. نام و نوع شركت : شركت بهينه سازي ساختمان (سهامي خاص)

٢. سال تأسيس :

شركت بهينه سازي ساختمان در تاريخ ٤/ ٢/ ١٣٨٤ تحت شماره ٩٠٩در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است

٣ .موضوع شركت :

فعاليت شركت طبق مفاد اساسنامه در زمينه هاي طراحي ،ساخت و أجراي ساختمان ،انبوه سازي ساختمان انجام كليه امور پيمانكاري ،انجام كليه امور اداري مربوط به اجرا و تكميل ساختمان (تهيه پروانه ،أخذ پايان كار ،اخد سند مالكيت،أخذ سند تفكيكي و…) ،تهيه مصالح ساختماني
خريد و فروش ملك و آپارتمان

نوع فعاليت :

بخشي از تجربيات اين شركت را مي توان بشرح زير خلاصه كرد

– عضو أنجمن انبوه سازان مسكن

-ساخت بيش از ١٠٠ واحد ويلايي از سال ٨٤ تاكنون
– ساخت مجتمع ٩واحدي باران سال١٣٨٤
-ساخت مجتمع ٢٤ واحدي گلستان سال١٣٨٦
ساخت مجتمع ٦ واحدي اميد سال ١٣٨٨
– ساخت مجتمع ٥ واحدي غزل سال ١٣٨٩
– ساخت مجتمع ٦ واحدي LP سال ١٣٩١
– ساخت مجتمع 8 واحدی باران 2 سال 1392
-و ….

خدمات شامل :

طراحي و اجرا و مشاركت در ساخت
پيمانكاري و بازسازی
أخذ پروانه ساختماني
تهیه نقشه های UTM
أخذ سند مالكيت
أخذ سند تفكيكي
اجرای طرح های : جامع ، تفضیلی و هادی شهری و روستایی
اجرای کلیه پروژه های GIS و RS ( سنجش از دور )
عکسبرداری هوایی از کلیه اماکن تجاری ، اداری و مسکونی
انجام كليه كإرهاي اداري مربوط به ساخت و اجرا
تهيه مصالح