أخذ سند تفكيكي

شرکت بهینه سازی ساختمان با داشتن پرسنل اداری مجرب و کار آمد کلیه امور مربوط به اخذ سند تفکیکی را با کوتاهترین زمان ممکن به انجام می رساند.

* انجام کلیه امور ثبتی از درخواست ثبت تا صدور سند تفکیکی

* أخذ صورت مجلس تفکیکی، افرازاملاک ،تجمیع