أخذ سند مالكيت

شرکت بهینه سازی ساختمان با داشتن اکیپ نقشه برداری کارآمد با دوربین های مساحی به روز از ملک شما نقشه های utm تهیه نموده و تمامی مراحل کار از ثبت نام در سایت ثبت اسناد کشور و مراحل بازدید توسط کارشناسان ثبت و صدور اسناد مالکیت را به بهترین نحو ممکن و کوتاهترین فاصله زمانی انجام خواهند داد

حوزه انجام فعالیت : مازندران : از بابلسر تا چالوس